Efektywna ochrona rąk pracowników – czym kierować się przy wyborze

Ręce i dłonie są naszym podstawowym i najbardziej uniwersalnym narzędziem. We wszelkich pracach wykorzystujemy je niemal instynktownie. Ta odruchowość działania niejednokrotnie skutkuje powstawaniem licznych urazów, odcisków, oparzeń czy otarć. W przypadku pracy w bezpośrednim kontakcie z wysokimi temperaturami, cieczami żrącymi czy opiłkami metali, należy zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie rąk. Jednak aby ochrona rąk była efektywna, trzeba wiedzieć czym kierować się przy jej wyborze. Na co zwracać uwagę i jak dobrać odpowiednią ochronę do warunków i sytuacji?

Normy dotyczące ochrony rąk pracowników

Różnorodne normy regulują wiele elementów zarówno produkcji, jak i użytkowania środków ochrony indywidualnej, również rękawic ochronnych. Stosowanie się do tych norm jest ważne ze względów bezpieczeństwa. Oznaczenie produktu jako zgodnego z odpowiednią normą daje pewność najwyższej jakości materiałów i wykonania, a tym samym bezpieczeństwa. W Polsce obowiązuje norma PN-EN 420, w której zawarto ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych, zarówno pod względem konstrukcyjnym i projektowym, jak i pod kątem wykorzystanych do ich produkcji materiałów. Dodatkowo kraje członkowskie Unii Europejskiej dążą do ujednolicenia przepisów w wielu kwestiach. Także przepisy dotyczące środków ochrony pracowników, zarówno środków ochrony indywidualnej, jak i zbiorowej, nie są tutaj wyjątkiem. W związku z tym na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa 89/656/EWG.

Kategorie rękawic ochronnychchroń efektywnie ręce pracowników

Rękawice ochronne, które stanowią podstawową i jednocześnie najbardziej skuteczną ochronę rąk pracowników wykonujących swoje obowiązki w różnorodnych sytuacjach zagrożenia, dzielone są na trzy kategorie ochronne. Kategoria I to rękawice skutecznie stosowane w sytuacjach niskiego ryzyka. Zapewniają one zabezpieczenie przed uszkodzeniami naskórka, są barierą ochronną przed temperaturą nie przekraczającą 50oC, a także przed środkami chemicznymi o delikatnym działaniu; należą do nich między innymi środki czyszczące. Rękawice ochronne kategorii I podnoszą komfort pracy i zalicza się do niej większość rękawic roboczych wykorzystywanych w pracach gospodarczych, domowych czy ogrodniczych. Kategoria II to rękawice stosowane przy średnim ryzyku uszkodzenia ciała. Do tej kategorii zaliczane są rękawice, które przede wszystkim chronią przed chemikaliami i uszkodzeniami mechanicznymi, ale także zapewniają izolację od zimna i ciepła do temperatury maksymalnie 100oC. Rękawice zaliczane do kategorii III stosowane są w sytuacjach wysokiego ryzyka i bezpośredniego narażenia zdrowia. Zaleca się ich wykorzystanie wszędzie tam, gdzie ryzyko uszkodzenia dłoni jest wysokie, poważne i trwałe. Rękawice ochronne kategorii III stosowane są w pracach z bardzo agresywnymi substancjami chemicznymi, a także przy wysokim napięciu prądu elektrycznego.

Jak dobrać odpowiednią ochronę rąk pracowników

Dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej rąk pracowników powinien być podyktowany potrzebą sytuacji i warunkami panującymi w miejscu pracy. Z tego też powodu zakup rękawic ochronnych musi być poprzedzony dokładną analizą zagrożeń dla zdrowia, na jakie każdego dnia narażony jest pracownik. 

Nie warto także kupować rękawic „na wyrost”, czyli na przykład w kategorii III, kiedy sytuacja wymaga jedynie ochrony w kategorii II. Taka nadgorliwość może skutkować utrudnieniem pracownikowi wykonywania jego obowiązków, a tym samym spowolnieniem pracy i zmniejszeniem produktywności. Z tego samego powodu dobierając ochronę rąk należy wziąć pod uwagę różne rozmiary dłoni pracowników. Podobnie jak odzież robocza, tak i rękawice dostępne są w różnych wielkościach, najczęściej są to rozmiary S, M oraz L, znane ze sklepów odzieżowych. 

Kolejną ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest zgodność z Polską Normą PN-EN 420 oraz Europejską Dyrektywą 89/656/EWG, o których wspomniano już wcześniej. Oba akty prawne nie wykluczają się. Wystarczające jest, jeśli na produkcie widnieje informacja o zgodności tylko z jednym z nich. Informacji tej należy szukać na opakowaniu lub w ulotce informacyjnej, jeśli taka jest dołączona do produktu.

Źródło: Sklep BHP Prosave

Read Previous

Inwestycja w fotowoltaikę dla firm – poznaj zalety rozwiązania

Read Next

Wybielanie zębów u dentysty – jaki to koszt dla pacjenta i jak często można je wykonywać?