Szkolenie bhp –  jak często należy je przeprowadzać, jak wygląda i ile trwa?

Najczęściej kwestia szkoleń BHP oraz częstotliwości ich przeprowadzania, jest skrupulatnie pilnowana przez pracodawcę. Wynika to z faktu, że obowiązek zapewnienia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowania go oraz opłacenia, leży bezwzględnie po stronie pracodawcy. Mimo to warto żeby również pracownik miał świadomość tego, jak często powinien odbywać szkolenie BHP i jaki jest minimalny czas jego trwania. Wszystkie te kwestie mają swoje uregulowania prawne. Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni mieć świadomość tego, jak powinno przebiegać prawidłowo przeprowadzone szkolenie BHP.

Jak często należy przeprowadzać szkolenie BHP?

Przestrzeganie zasad BHP w pracy jest niezwykle ważne nie tylko dla komfortu i higieny pracy, ale przede wszystkim dla jej bezpieczeństwa. Wynika to już z samej odpowiedzi na pytanie czym jest BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy. Dlatego też tak ważne jest, aby pamiętać o okresowym szkoleniu BHP, które musi przejść każdy pracownik i pracodawca.

Zastanawiając się nad kwestią częstotliwości przeprowadzania szkoleń BHP, ważne jest zajmowane stanowisko i branża, w jakiej zatrudniony jest dany pracownik. Inne zasady dotyczą bowiem brygadzistów czy kierowników, pracowników biurowych, a jeszcze inne dyrektorów i prezesów. Dlatego też odpowiedź na pytanie, jak długo jest ważne szkolenie BHP nie jest tak oczywista i jednoznaczna. Kursy BHP można bowiem podzielić na wstępne i okresowe. Zatem, ile jest ważne wstępne szkolenie BHP? Jak często przeprowadzać okresowe szkolenie BHP?

Ważność obu tych szkoleń jest taka sama, a różni się jedynie zakres szkolenia czy przedstawiane na nim treści. Dużo bardziej oczywiste jest jednak, że niezależnie od stażu pracy u poprzednich pracodawców, wykształcenia czy doświadczenia, każdy pracownik obowiązkowo musi przejść wstępne szkolenie BHP, przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy. Dodatkowo przed podjęciem pracy, dobrą praktyką jest przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego. Jednak takie szkolenie stanowiskowe najczęściej przeprowadza bezpośredni przełożony i nie wymaga się żadnego dokumentu, ani certyfikatu na potwierdzenie jego realizacji.

Najczęściej szkolenie BHP muszą odbywać pracownicy na stanowiskach robotniczych, gdzie wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, czyli takie, które powodują duże zagrożenie zdrowia i życia pracowników. Pracownicy tacy muszą odbyć szkolenie przynajmniej raz do roku lub częściej. Natomiast w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych, gdzie praca nie stanowi zagrożenia dla osób ją wykonujących, kurs BHP obowiązkowo przeprowadzany jest co trzy lata.

Kolejną grupę stanowią pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP, pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP, a także pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści. Każdy zatrudniony na jednym z wyżej wymienionych stanowisk musi odbyć okresowe szkolenie BHP raz na pięć lat. Natomiast pracownicy administracyjno-biurowi przechodzą szkolenie BHP raz na sześć lat.

Ile trwa i jak wygląda profesjonalne szkolenie BHP?

Zarówno szkolenie BHP dla pracowników, jak i szkolenie BHP dla pracodawców powinno zostać przeprowadzone przez osobę kompetentną, przeszkoloną w tym kierunku i uprawnioną do wystawiania zaświadczeń czy certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu. Ponadto, aby szkolenie było wartościowe, należy znaleźć odpowiedniego specjalistę z zakresu BHP. To, ile trwa szkolenie BHP oraz jak wygląda jego przebieg, jest ściśle określone przepisami i również uzależnione od zajmowanego stanowiska.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych, niezależnie od stopnia zagrożenia, odbywają szkolenie BHP w wymiarze 6 godzin i w formie instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładu. Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, szkolone są w wymiarze 12 godzin w formie kursu, seminarium i samokształcenie kierowanego. Taka sama forma szkolenia przewidziana jest dla pracowników biurowych oraz pracowników związanych ze służbą BHP. Pracownicy biurowi szkoleni są w wymiarze 6 godzin. Szczególną sytuacją szkoleniową są jednak pracownicy służb BHP, których szkolenie obejmuje aż 24 godziny, w tym 3 godziny ćwiczeń praktycznych. Wszystkie wymienione tu przepisy i wymagania zgodne są z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Źródło: Glovex – sklep BHP

Read Previous

Jak przedsiębiorca może poszerzać swoją wiedzę?

Read Next

Zabawki dla najmłodszych w dobrych cenach – bądź gotowy na święta