Badanie geotechniczne – czym jest i kiedy należy je wykonać?

Wykonywanie badań geotechnicznych jest szczególnie istotne wówczas, kiedy plan budowy budynku zawiera także podpiwniczenie. Większość domów jednorodzinnych budowanych w Polsce zalicza się jednak do pierwszej kategorii geotechnicznej, co oznacza, że przed rozpoczęciem prac budowlanych należy upewnić się, że warunki posadowienia budynku są sprzyjające i pozwalają na bezpieczne wykonanie inwestycji. W takich wypadkach należy zlecić przygotowanie opinii geotechnicznej, która musi być poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu.

Na czym polega badanie geotechniczne?

Badanie geotechniczne jest niezbędne do wydania ekspertyzy i polega na wykonywaniu odwiertów oraz określeniu stanu i rodzaju gruntów, na których ma stanąć budynek. Zazwyczaj wykonuje się je przed zakupem działki, zatwierdzeniem projektów fundamentów budynku mieszkalnego oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków i studni głębinowej. Analiza warunków gruntowo-wodnych może także obejmować pobieranie próbek wody i gruntu do dodatkowych badań laboratoryjnych oraz – w przypadku gruntów niespoistych, np. piasku – sondowanie terenu polegające na umieszczaniu sondy w badanym gruncie.

Kiedy należy wykonać badanie geotechniczne?

Badanie geotechniczne gruntu powinno się wykonywać przed zakupem działki budowlanej oraz przed zatwierdzeniem projektu fundamentów. Jeżeli nasz dom ma być podpiwniczony, badanie jest konieczne, ponieważ pomoże nam wykluczyć stałe lub czasowe podmywanie piwnicy przez wody gruntowe. W przypadku działki z wysokim poziomem wody gruntowej albo takiej, na której przepuszczalność podłoża jest bardzo niska, warto zastanowić się nad skutecznym odwodnieniem lub zrezygnować z piwnicy.

Jeżeli na działce, na której ma stanąć budynek mieszkalny, wykonywano już badanie i sporządzono opinię geotechniczną, należy wykonać przynajmniej jeden odwiert kontrolny potwierdzający stan gruntu. Zgodnie z rozporządzeniem warunki posadowienia ustala się bowiem na podstawie aktualnych badań oraz weryfikacji danych archiwalnych dotyczących warunków gruntowo-wodnych. W przypadku wierceń, które zostały wykonane wcześniej i znajdują się poza obrysem działki, należy wykonać kompletne i aktualne badanie geotechniczne.

Ile wierceń należy wykonać?

Badania geotechniczne najbardziej miarodajne są wówczas, kiedy można dokładnie określić usytuowanie budynku. Im więcej odwiertów zostanie wykonanych, tym badanie i ekspertyza będą dokładniejsze, ale według sztuki geotechnicznej powinno się wykonać przynajmniej trzy otwory badawcze. Najczęściej są one usytuowane w narożnikach budynku, rzadziej na przecięciu przekątnych. Otwory wykonuje się zazwyczaj na głębokości od 4 do 6 metrów poniżej spodu fundamentu budynku w przypadku domów z podpiwniczeniem oraz 3 metrów, jeżeli budynek nie jest wyposażony w piwnicę.

Kto dokonuje badania geotechnicznego?

Zgodnie z prawem budowlanym opinię geotechniczną i poprzedzające ją badanie powinna wykonywać osoba posiadająca pełne wykształcenie na kierunku geologii, która zdała egzamin państwowy, oraz wykazująca doświadczenie w dziedzinie wykonywania badań geotechnicznych.

Źródło: MPEXPERTBUD

Read Previous

Ścierne włókna bawełniane – do usuwania zadziorów i wygładzania powierzchni

Read Next

Czy stal nierdzewna wymaga konserwacji? Czyścimy stal nierdzewną